Ajánlat a kezdéshez

Ha abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy házat építesz és ara van lehetőséged, hogy magadra szabjad a házad.

                Lehetőséged van átgondolni, hogy mit szeretnél, és módod van hozzá igazítani a megvalósulandó épületet.

Hú, pár cm híján elfért volna! Előfordulhat, hogy nem jut figyelem minden apró részletre. Sokszor 10- centiméter hiánya jelentősen megnehezíti a berendezést és rontja a jó hely kihasználást. Belsőépítészként is és gyakorló háziasszonykén is sokszor belebotlottam olyan helyzetekbe, amikor hajszálon múlt egy-egy megoldás sikere, vagy kudarca. Ezek a centik például a tároló bútorok, vagy valamilyen tárolási lehetőség helyszükségletéből adódnak.

Gyakran egymásba botluk! Célszerű előre részletesen elképzelni a jövőbeli életet a házban. A tervező feladata ilyenkor hogy úgy biztosítsa meg a tárgyi feltételeket, hogy optimálisan, szolgálja a békés harmonikus családi életet, aminek ugyanúgy fontos része a reggeli készülődés, mint az ünnepi alkalmak. Egyszóval a lakás üzemi részének gördülékeny működését kell megteremteni. Az elemi szükséglettől a „fölösleges” részletekig.

Milyen legyen?Ezt a kérdést bármivel kapcsolatban föltesszük, és a választ az egyéniségünkből, családunk egyéniségéből fakad. Hasznos lehet, ha egy kívülálló szakember segít rendszerezni a szempontokat és a válaszokat. Így alkualakul ki fokozatosan a lakásunk formai megjelenése, stílusa hangulata.

Hangulatos együttlétek Az egésznek ez a lényege, hogy meg tudjuk teremteni azt a légkört, amiben jól érezzük magunkat együtt. A rohanó világban számolnunk kell azzal, hogy kevés ez az idő, épp ezért fontos minőségi körülményeket biztosítsunk magunknak.

A cél az, hogy az adottságok optimális kihasználásával a lakás használói otthonuknak érezzék az elkészült munkát. Tükröznie kell Az összképnek a világról alkotott képünket, életfilozófiánkat.

Nagyon sok kérdésre adott válasz apró mozaikként összegzi az ideális megoldást.

Milyen szokásaink vannak együtt és egyénenként? Hogy szoktunk étkezni? Mikor és hol szoktunk beszélgetni? Milyen körülmények között szeretünk olvasni, zenét hallgatni, vagy kézimunkázni? Mit szeretnénk látni pihenéskor, milyen fények mellett?

Ezek és ezekhez hasonló kérdések mentén haladva gyűjtjük össze tervezés alapját szolgáló szempontrendszert

  • ajánlatterv/ vázlatterv
felmérésA tervezés műszaki alapja. Korlátokat is és lehetőségeket is hordoz magában
konzultáció az építészeti adottságokkal kalpcsolatbanSzemélyes megbeszélés, ha szükséges és van mód változtatásokra.
Már a munka elején szót kell ejteni ízlésbeli
stílusbeli szempontokról.
Ez egy egységes egészet felölelő komplex munka.
Ahol megvalósítunk egy életérzést, aminek ugyanolyan
súlyú érzelmi és műszaki tartalma van.
Alapkoncepció lefektetéseTervezési program pontokba szedve:
alapkérdések megválaszolása:
Kik fognak lakni a lakásban? hányan? hogyan?
milyen az életük stílusa?milyen a koruk?
mennyi időre tervezitek a megoldást?
meglévő bútorokban gondolkodtok?
újonan vásároltakban gondolkodtok?
Sematikus berendezési alaprajz
M=1:50
Berendezés (meglévő/fiktív bútorokkal) funkciók véglegesítése.
stílus meghatározása, színek ,
hangulati elemek vázlatos
összeállítása
színek hangulati elemek összeállítása,
színminta
vagy fotók segítségével
térbeli vázlatokjellemző nézetekről színes térbeli rajz

  • kiviteli terv:
alaprajz M=1:50
felmérési, bontási, építési,
berendezési
pontosan méretezett műszaki rajzok
mennyezetterv M=1:50
(világítás,
függöny, álmennyezet)
szükség esetén álmennyezetet,
vagy egyéb szerkezeti elemet
ábrázolunk rajta
belsőépítészeti világítás terv:
kiállások, dugaszolóaljzatok,
kapcsolók helye M=1:50
Átgondolva pontosan egyeztetve
a funkcionális szükségletnek és
a hangulati hatásnak megfelelően
burkolattervek
(méret, minőség, szín)
burkolatkiosztás: hideg, meleg,
gipszkarton
vízszintes és függőleges
felületeken egyaránt
a kiválasztott anyagnak,
méretnek megfelelően.
metszet/falnézetek M=1:50, M=1:20segít szemléltetni az összhatást,
pontosítja az építészeti elemeket
egyedi bútortervekSzükség és igény szerinti léptékben.
berendezési tárgyak
konszignációja
segítség a beszerzéshez
színtervAlapvető színek és azok
arányainak összeállítása
kiegészítők paraméterei:
szín, típus minőség
lakástextilek, tapéták
terméktípusok,
minták minőségek, gyártók
  • Tervezési díj 5000-8000 Ft/nm
  • Ajánlatterv 50%
  • Kiviteli terv 50%
  • A fizetés a szakaszok teljesítésekor esedékes

A munka menete:


vázlatterv
Személyes találkozó, aminek a célja a tervezési program összeállítása. Megismerni a meglévő helyszínt, mint kiindulást, amihez vagy igazodni, vagy eltérni szükséges a tervezés folyamán. Nagyon sok hasznos információval szolgálhat a személyes benyomás. Teljesen új környezet, lakás esetén a Megrendelő igénye szerint, lehet semleges helyen. Felmérés, vagy a műszaki dokumentáció átvétele. A találkozó végén a szükséges szempontok, adottságok pontokba szedve alkotják a tervezési programot, ami egy szöveges anyag.


Emailban vagy postán a Tervező a Megrendelőnek elküldi 3 napon belül a tervezési programot, amit szükséges írásban reagálni/elfogadni szintén 3 napon belül. (az esetleges módosítás szintén +3 napon belül)
Emailban vagy postán a tervező elkészíti az árajánlatot és a szerződéstervezetet, amit 1 héten belül véglegesíteni kell. Tartalma az elvégzendő munka, a határidők és a tervezési díj.
Indul a tervezési munka: Tervező elkészíti az 1:50 léptékű alaprajzokat, falnézeteket , hangulati vázlatokat (moodboard) vagy hangulati szempontból jellemző látványtervet. Igény szerint két változatban. A munka időigénye az egyedi a szerződésben maghatározott
Emailban, vagy postán Tervező elküldi az ajánlattervet, amire Megrendelőnek 1 héten belül szükséges reagálni, kiválasztani a megfelelőt és írásban elfogadni és az a vázlatterv. Ezzel lezárul a tervezés első szakasza.
A tervezési díj 50% számlázása és a kifizetés után folytatódik a munka
kiviteli terv

a fenti tartalomnak és a szerződésnek megfelelően.
a dokumentálás adathordozón történik,1 nyomtatott példánnyal, amit a Megrendelő kézjegyével ellát. A további papíralapú példány külön költségtérítéssel.

A kiviteli terv leszállításával a tervezési szakasz lezárul és a tervezési díj második 50% számlázása és kivifizetése következik.
Művezetés, szaktanácsadás a tervezési területen és a beszerzéskor
Az elszámolása megegyezés szerint alkalmanként napidíjban történik, ami magába foglalja az utazás idejét és költségét.

  • gyakori kérdések

A kivitelezést készíthetjük saját kivitelezővel?  

Természetesen, a szakember hiány ezt a területet is utol érte, örüljünk, ha van jó szakember. Ugyanez a helyzet a társtervezőkkel is.

Módosíthatjuk a fenti folyamatot ?

Igen a fenti folyamat irányadó, egy általános helyzetre van kialakítva.